Call Us: (716) 634.1329 | LOCATION

10.30.17 Monday

29
Oct

10.30.17 Monday

 

Mob: Softball Infras x1min ea + Band Knee Tuck x1min ea

 

2 rounds:

Dynamic W/U x7m or Ladders Skill W/U

 

Skill: KB Skill   

SDHP 2×5   

1 Arm KB High Pull 2x5e   

1 Arm At KB Clean 2x5e    

then  2 sets  

2 KB Swing x5 into

2 KB CLean x5  

 

Strength: BB Rev Lunge 3x6e

 

WOD: 12min EMOM

Min 1: 10 2 Arm KB FS

Min 2: 30-45s L-Sit

Min 3: 10-12 Rower Ham Curl

Leave a Reply